Strona główna KOMUNIKACJA Ul. Rodziwieczówny po przebudowie

Ul. Rodziwieczówny po przebudowie

0
fot. Zarząd Dróg Miejskich

Wstawienie słupków uniemożliwiających wjazd na teren pod budynkiem mieszkalnym było ostatnim elementem prac drogowych w rejonie skrzyżowania ulic Rodziewiczówny i Ostrobramskiej. 

Deweloper wyremontował nawierzchnię ul. Rodziewiczówny na odcinku od ul. Ostrobramskiej do ul. Jubilerskiej. Prace wiązały się także z wymianą latarni, utworzeniem azylu na przejściu dla pieszych przy ul. Jubilerskiej i rekultywacją terenu przed budynkiem. Do tego na ul. Rodziewiczówny dobudowano pas dla skręcających z drogi przy kościele i włączających się do ruchu, a na południowej jezdni ul. Ostrobramskiej – dodatkowy pas służący do zawracania. Remont objął również drogę dla rowerów wzdłuż ul. Rodziewiczówny.

Tu pozostało jedynie położyć warstwę ścieralną asfaltu na 30-metrowym odcinku w sąsiedztwie postawionych słupków.