Strona główna AKTUALNOŚCI 1,4 mld zł na rewitalizację prawej strony Warszawy

1,4 mld zł na rewitalizację prawej strony Warszawy

0

Jak zmieni się Stara i Nowa Praga, Szmulki, Kamionek, Targówek Fabryczny i Mieszkaniowy? To zależy od wszystkich mieszkańców.

Rozpoczynają się konsultacje społeczne Zintegrowanego Programu Rewitalizacji do 2022 roku, czyli szeroko zakrojonych działań w określonych rejonach trzech dzielnic prawobrzeżnej Warszawy.

Ostatnie lata: nowe inwestycje i modernizacje

Od 2007r. powstały budynki komunalne na obydwu Pragach i Targówku (łącznie 800 mieszkań). Na samej Pradze-Północ 1,5 tys. mieszkań zostało przyłączonych do centralnego ogrzewania, a 190 przeszło generalny remont. W tych dzielnicach zbudowano lub zmodernizowano 40 placów zabaw, powstało 38 siłowni plenerowych, 30 stacji Veturilo. Od 2013 roku działają Lokalne Systemy Wsparcia, czyli pomoc dzieciom i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Muzeum Warszawskiej Pragi, Stadion Narodowy, węzły komunikacyjne, a przede wszystkim II linia metra dały impuls do zmian w tej części miasta. – Nowy program rewitalizacji i II linia metra nadadzą Pradze śródmiejski charakter z zachowaniem jej tożsamości – podkreśla Hanna Gronkiewicz – Waltz, Prezydent stolicy.

Zintegrowany Program Rewitalizacji do 2022 roku

Projekt program przedstawiony do konsultacji był tworzony wspólnie z mieszkańcami, lokalnymi stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi, ekspertami, aktywistami miejskimi. Bardzo ważny etap prac stanowiły właśnie warsztaty z mieszkańcami, które odbyły się we wszystkich trzech dzielnicach. Prowadziły je organizacje pozarządowe wyłonione w konkursie. Długi czas był przeznaczony nie tylko na diagnozę sytuacji, zdefiniowanie problemów, ale także na rozpoznanie potencjału Pragi i Targówka.

Koncepcja nowego programu została oparta na doświadczeniach poprzedniego, Lokalnego Programu Rewitalizacji do 2013 roku i jest spójna ze strategiami Unii Europejskiej, Polski (Narodowy Program Rewitalizacji) i miejskimi, jak np. Społeczna Strategia Warszawy.

Działania w ramach nowego programu rewitalizacji skupią się w trzech dzielnicach (Praga-Północ, Praga-Południe, Targówek) na 6 obszarach: Nowa i Stara Praga, Szmulowizna, Kamionek, Targówek Mieszkaniowy i Fabryczny. Łącznie mieszka tam 130 tysięcy osób (tyle, ile np. w Płocku).

To pierwszy dokument w mieście, który w tak kompleksowy sposób przedstawia dogłębną analizę tych rejonów, wieloaspektowość zmian w różnych sferach: infrastruktury, kultury, sportu, polityki społecznej, aktywizacji i integracji mieszkańców. Z jednej strony mają to być inwestycje w nowe budynki oraz dalsza poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych historycznych kamienic. Z drugiej – zaproponowane zmiany umożliwią rozwój turystyki, kultury, sportu i gospodarki oraz wsparcie mieszkańców. Ta pomoc ma polegać m.in. na podnoszeniu aktywności zawodowej mieszkańców, na zapobieganiu wykluczeniu dzieci, młodzieży, osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i seniorów.

Spotkania konsultacyjne odbędą się:

PRAGA-PÓŁNOC 9 kwietnia (czwartek) w godz. 17.30-19.30 w Teatrze Baj przy ul. Jagiellońskiej 28 odbędzie się spotkanie otwierające konsultacje.

TARGÓWEK 16 kwietnia (czwartek) w godz. 17.30-20.30 w Szkole Podstawowej nr 114 przy ul. Ramiszewskiej 40.

PRAGA-POŁUDNIE 23 kwietnia (czwartek) w godz. 17.30-20.30 w Centrum Paca przy ul. Paca 40.

PRAGA-PÓŁNOC 29 kwietnia (środa) w godz. 17.30-19.30 w Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej 50/52.

W weekendy poprzedzające spotkania konsultacyjne zapraszamy mieszkańców na spacery z przewodnikami . Trasy będą przebiegać obok zabytków oraz przez lokalizacje objęte Zintegrowanym Programem Rewitalizacji, który jest współtworzony z mieszkańcami (spacery bez rejestracji, wstęp wolny, czas trwania około 2-3 godziny):

Harmonogram spacerów w ramach konsultacji:

TARGÓWEK FABRYCZNY 11 kwietnia (sobota) o godz. 10.20 przy rogu ul. ks. Ziemowita 39 i ul. Mieszka I zacznie się spacer ulicami Dziewanny, Wszeborską, ks. Ziemowita, Trojanowską, Rybieńską. Ołycką. Siarczaną, Chemiczną, ks. Ziemowita i Naczelnikowską i będzie obejmować wskazane, zrewitalizowane lub planowane do rewitalizacji obiekty. Przewodnik: Spacerolog Praski.

TARGÓWEK MIESZKANIOWY 12 kwietnia (niedziela) o godz. 10.30 przy rogu ul. św. Wincentego 18 i ul. Oszmianskiej zacznie się spacer ulicami Oszmiańską Poleską, Świdnicką, Skargi, Gościeradowską, Ossowskiego, Witebską, Prałatowską, Tykocińską, Barkocińską, Barkocińską, Święciańską, Radzymińską, Rajgrodzką, Trocką do Zamiejskiej i będzie obejmować wskazane, zrewitalizowane lub planowane do rewitalizacji obiekty. Przewodnik: Spacerolog Praski.

SZMULOWIZNA I MICHAŁÓW 18 kwietnia (sobota) o godz. 10.30 przy ul. Kawęczyńskiej 53 róg ul. Otwockiej zacznie się spacer ulicami: Otwocką, Siedlecką, Grajewską, Siedlecką, Łochowską, Białostocką/Grodzieńską, Wołomińską, Folwarczną i Kawęczyńską i będzie obejmować wskazane, zrewitalizowane lub planowane do rewitalizacji obiekty. Przewodnik: Spacerolog Praski.

KAMIONEK 19 kwietnia (niedziela) o godz. 10.30 przy ul. Targowej 14 zacznie się spacer ulicami: Targowa, Skaryszewska, Mińska, Grochowska, Park im.
Obwodu Praga AK, Kobielska, Paca. Spacer będzie obejmować wskazane, zrewitalizowane lub planowane do rewitalizacji obiekty w tym: ul. Targowa 14 – unikatowy zabytek – kamienica do modernizacji, ul. Skaryszewska – przykłady kompleksowwej modernizacji budynków oraz realizacja programu „Artystyczna Skaryszewska”, ul. Lubelska – zmodernizowana kamienica artystyczna ul. Lubelska 30/32, ul. Mińska – ulica o lokalnym charakterze, dawne czynszowe kamienice planowane do rewitalizacji, ul. Grochowska – planowana budowa nowej siedziby dla Sinfonia Varsovia, rewitalizacja historycznego obiektu – dawnego Instytutu Weterynarii. Konkurs – „Kolorowa Praga”, ul. Podskarbińska – Park im. Obwodu Praga AK – jego historyczne związanie z dawną „Weterynarią” udany przykład modernizacji – nowe atrakcyjne centrum wypoczynku. Centrum Promocji Kultury, ul. Kobielska – prace restauracyjne przy osiedlu TOR, ul. Paca – Centrum Aktywności Lokalnej. Przewodnik: „WarsOff” Katarzyna Chudyńska – Szuchnik.

NOWA PRAGA 25 kwietnia (sobota) o godz. 10.30 przy ul. Targowej 74 (budynek DOKP) zacznie się spacer ulicami: Wileńska, Inżynierska, Mała, Stalowa, Strzelecka. Spacer będzie obejmować wskazane, zrewitalizowane lub planowane do rewitalizacji obiekty wtym: ul. Wileńska – wyzwania rewitalizacji dot. zabytkowych kamienic na odcinku od ul. Targowej do ul. Czynszowej, ul. Targowa 80 – Planowane Centrum Kreatywności, ul. Inżynierska – nowa funkcja słynnego Domu pod Syreną – planowane Centrum Kreatywności w ramach Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej, ul. Mała – wyzwania i pomysły dot. rewitalizacji ul. Małej – („Mała ulicą rzemiosła?), ul. Stalowa – działania w ramach rewitalizacji społecznej, planowane do realizacji to utworzenie Centrum Kulturalno – Społecznego – ul. Stalowa 34, ul. Strzelecka – najsłynniejszy i najbardziej zaniedbany zabytek obszaru – planowane Centrum Kulturalno – Społeczne Pałacyk Konopackiego, ul. Strzelecka 11/13. Przewodnik: „WarsOff” Katarzyna Chudyńska – Szuchnik.

STARA PRAGA 26 kwietnia (niedziela) o godz. 10.20 przy ul. Targowej 50/52 zacznie się spacer ulicami: Targowa, Ząbkowska, teren Bazaru Różyckiego, Brzeska, Markowska, Białostocka. Spacer będzie obejmować wskazane, zrewitalizowane lub planowane do rewitalizacji obiekty w tym: Ul. Targowa: Muzeum Warszawskiej Pragi – ul. Targowa 50/52, Centrum Kreatywności Targowa 56, Modernizacja bazaru Różyckiego – przedstawienie wizualizacji wraz z objaśnieniami, ul. Ząbkowska – przedstawienie inwestycji „Rewitalizacja ul. Ząbkowskiej” i jej kontynuacji, ul. Brzeska – wyzwania rewitalizacji – budynki komunalne na odcinku od ul. Ząbkowskiej do ul. Kijowskiej, ul. Markowska – przykłady renowacji zabytkowych kamienic oraz miejskiej zieleni, ul. Białostocka – modernizacja ulicy oraz budynków mieszkalnych, ul. Nieporęcka – projekt Nieporęcka, działania Pracowni Architektonicznej „Nieporęcka”. Przewodnik: „WarsOff” Katarzyna Chudyńska – Szuchnik .

Na stronie Urzędu Miasta umieszczono do pobrania pełny projekt Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku można pobrać z strony Urzędu Miasta.