Strona główna AKTUALNOŚCI Burmistrz uratował Piekarnię Rajcherta

Burmistrz uratował Piekarnię Rajcherta

0
Budynek byłej Piekarni Rajcherta na Pradze Południe. Fot. Urząd Dzielnicy
Budynek byłej Piekarni Rajcherta na Pradze Południe. Fot. Urząd Dzielnicy

Urząd dzielnicy skorzystał z prawa pierwokupu by przejąć budynek i uratować ten cenny dla Pragi-Południe zabytek.

Przy ulicy Grochowskiej 244, na rogu z ulicą Wiatraczną stoi znany wszystkim budynek  Piekarni Rajcherta wzniesiony w stylu eklektyzmu w latach 1918–1927.

Przed II wojną światową piekarnia była uważana za jedną z najlepszych w tej części Warszawy. Teodor Reichert kupował mąkę m.in. w Słodowieckim Młynie Parowym Mayzera i Goldflama przy ul. Marymonckiej. Podczas okupacji niemieckiej przechowywał dokumenty cechowe o dużej wartości historycznej (m.in. przywileje Zygmunta Augusta, Władysława IV i Jana Kazimierza), a w latach 1942–1943 przekazywał chleb organizacjom udzielającym pomocy biednym.

Po wojnie piekarnię przejęła spółdzielnia Społem, następnie Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska, która ją zamknęła 1 czerwca 2013 roku.

W 2012 budynek wpisano do gminnej ewidencji zabytków pod numerem PPD0611.
W 2017 elewacje frontowe piekarni Rejcherta zostały wpisane do rejestru  do zabytków. Wpisanie jedynie fragmentu budowli wynikało z faktu, że wnętrza i wyposażenie zostały wówczas już znacznie przekształcone, a konieczny remont wymagałby dalszej utraty autentyzmu.

W grudniu 2019 Wojewódzki Konserwator Zabytków wyraził zgodę na rozbiórkę budynku piekarni i zastąpienie go pięciopiętrowym budynkiem, do którego zostałyby włączone dwie elewacje piekarni, brama i część ogrodzenia. W lutym 2020 na wniosek Towarzystwa Opieki nad Zabytkami wznowił on postępowanie o wpis do rejestru zabytków nieobjętej wpisem z 2017 części budynku, jednak w marcu 2021 umorzył postępowanie o wpis do rejestru. W tym samym miesiącu interwencję podjął Generalny Konserwator Zabytków, który wstrzymał wykonanie wydanego pozwolenia na rozbudowę

W październiku 2021 roku spadkobiercy właściciela piekarni wystawili budynek na sprzedaż.

Tomasz Kucharski, burmistrz dzielnicy Praga Południe:

Po wielu latach perypetii z konserwatorem zabytków i ministerstwami, spadkobiercy piekarni Rajcherta przy rondzie Wiatraczna podpisali umowę przedwstępną sprzedaży tej nieruchomości deweloperowi.
 
Zdecydowałem się jednak na skorzystanie z przysługującego Dzielnicy Praga-Południe prawa pierwokupu i dzięki temu przejęliśmy wspomniany budynek by uratować ten cenny dla Pragi-Południe zabytek.
 
Dzięki wsparciu władz stolicy, które przychyliły się do prośby Zarządu Dzielnicy, znaleźliśmy środki na ten cel. Piekarnia Rajcherta została uratowana! Po planowanej modernizacji będzie jednym z najpiękniejszych i najważniejszych zabytków, świadczącym o przemysłowej przeszłości naszej dzielnicy. Szczegółowe plany zostaną jeszcze doprecyzowane, ale w naszym zamyśle jest aby , po gruntownym remoncie i modernizacji, służyła mieszkańcom, spełniając rolę społeczno-kulturalną.
 
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe, Wikipedia