Strona główna AKTUALNOŚCI Edukacja z ZUS

Edukacja z ZUS

0

Coraz więcej uczniów bierze udział w programach edukacyjnych Lekcje z ZUS i Projekt z ZUS. Szkoły zainteresowane przeprowadzeniem takich zajęć mogą się zgłaszać do oddziałów ZUS.

Lekcje z ZUS i Projekt z ZUS to programy edukacyjne, które Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi w szkołach. Oprócz praktycznej wiedzy o ubezpieczeniach społecznych, uczniowie otrzymują także cenne nagrody za udział w Olimpiadzie lub konkursie organizowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nagrodami są między innymi indeksy na prestiżowe uczelnie, laptopy, e-booki oraz inne nagrody rzeczowe.

Z roku na rok liczba uczniów biorących udział w programach edukacyjnych Lekcje z ZUS i Projekt z ZUS znacząco wzrasta. Uczniowie i nauczyciele z chęcią przystępują do programów, gdyż z ZUS otrzymują bezpłatne materiały dydaktyczne oraz wsparcie merytoryczne na każdym etapie współpracy. Dodatkowym atutem jest to, że materiały edukacyjne dostosowane są do szkolnej podstawy programowej. Lekcje można zatem przeprowadzić w ramach godziny wychowawczej, wiedzy o społeczeństwie, przedsiębiorczości lub w czasie innych zajęć (np. w kółkach zainteresowań).

Założeniem programu jest, aby to nauczyciel (przy wsparciu opiekuna) przeprowadził lekcje z uczniami, dlatego wcześniej przechodzi kompleksowe (jednodniowe) szkolenie. Po jego zakończeniu otrzymuje zaświadczenie, które honorowane jest przy awansie zawodowym.

Wsparcie ze strony ZUS

ZUS zapewnia atrakcyjne materiały dydaktyczne, na które składają się m.in. gotowe scenariusze lekcji, prezentacje multimedialne na płycie CD oraz zeszyty dla nauczyciela i uczniów. Zeszyty zawierają prezentację, teksty uzupełniające do każdej z lekcji, a także miejsce na notatki. Nauczyciel ma również przydzielonego opiekuna, który służy radą i wsparciem na każdym etapie współpracy.

Lekcje z ZUS – szkoły ponadgimnazjalne

W przypadku programu edukacyjnego Lekcje z ZUS, tematy związane z ubezpieczeniem społecznym, przedstawiane są podczas czterech godzin lekcyjnych. Na każdej z nich nauczyciel omawia inny zakres tematyczny: 1 lekcja – Świadomy zawsze ubezpieczony; 2 – Płacisz i masz, czyli co ci się należy, gdy płacisz składki; 3 – Emerytura – Twoja przyszłość w Twoich rękach; 4 – e-ZUS, czyli firma pod ręką.

Uczniowie, oprócz praktycznej wiedzy o ubezpieczeniach społecznych, mogą otrzymać również cenne nagrody. Mają bowiem możliwość startu w trzyetapowej Olimpiadzie ZUS (szkolnej, wojewódzkiej i finałowej). Jej laureaci oprócz cennych nagród (laptopy, tablety, e-booki) uzyskują indeks na wybrane uczelnie, bądź dodatkowe punkty w procesie rekrutacyjnym.

Projekt z ZUS – gimnazja i szkoły podstawowe

Inaczej jest przy Projekcie z ZUS. Temat ubezpieczeń społecznych omawiany jest tylko na jednej godzinie lekcyjnej. Po przeprowadzeniu lekcji uczniowie, przy wsparciu nauczyciela i opiekuna, realizują – w dowolnym momencie roku szkolnego – projekt zespołowy. Polega on na przygotowaniu w grupach pracy w formie: filmu, prezentacji, komiksu lub plakatu. Najlepsze prace zespołów biorą udział w ogólnopolskim Konkursie ZUS. Zwycięskie  projekty zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kontakt z ZUS

Dyrektorzy szkół i nauczyciele, którzy są zainteresowani udziałem w Lekcjach z ZUS lub Projekcie z ZUS powinni jak najszybciej skontaktować się z koordynatorem ds. komunikacji społecznej i edukacji w oddziale ZUS, pod który podlega szkoła. W przypadku I Oddziału ZUS w Warszawie i Inspektoratów Warszawa: Wola, Ochota i Żoliborz należy skontaktować się z: Justyną Borowską, tel. 22 538 20 21 (502 007 397), email: justyna.borowska@zus.pl lub Emilem Wratnym, tel. 22 538 20 27 (668 488 109), email: emil.wratny@zus.pl

Szczegółowe informacje na temat programów edukacyjnych Lekcje z ZUS i Projekt z ZUS można znaleźć na stronie internetowej: www.zus.pl/edukacja.