Strona główna AKTUALNOŚCI Lekcje z ZUS

Lekcje z ZUS

0

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował dwa programy edukacyjne: „Projekt z ZUS” – skierowany do uczniów gimnazjów oraz „Lekcje z ZUS” – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, do udziału w których serdecznie zaprasza szkoły i nauczycieli. Jeden program kończy się Konkursem a drugi Olimpiadą Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych.

Zaproponowane przez ZUS lekcje można przeprowadzić w ramach przedmiotów: wiedzy o społeczeństwie, przedsiębiorczości, godziny wychowawczej lub w czasie innych zajęć (np. kół zainteresowań). – Świadomość i wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych jest cennym kapitałem dla osób, które niebawem wejdą w dorosłe życie. Mając to na uwadze ZUS opracował materiały dydaktyczne, które w przystępny sposób pozwalają uczniom zapoznać się z ideą ubezpieczeń społecznych i rodzajami świadczeń przysługujących osobom ubezpieczonym – wyjaśnia Małgorzata Zdrodowska, Dyrektor I Oddziału ZUS w Warszawie.

Opracowane przez ZUS materiały zgodne są z podstawą programową szkoły. Dodatkowo lekcje prowadzone są różnymi metodami, m.in. w postaci krótkiego wykładu, dyskusji, pracy w grupach czy tzw. burzy mózgów.

„Projekt z ZUS” – gimnazja

Temat ubezpieczeń społecznych nauczyciel przedstawia uczniom na jednej godzinie lekcyjnej. Jest to projekt zespołowy, realizowany przez uczniów w dowolnym momencie roku szkolnego. Polega on na przygotowaniu w grupach pracy w formie: filmu, prezentacji, komiksu lub plakatu. Najlepsze prace zespołów biorą udział w ogólnopolskim Konkursie. Zwycięskie projekty zostaną zamieszczone na stronach internetowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

„Lekcje z ZUS” – szkoły ponadgimnazjalne

Tematy związane z ubezpieczeniami społecznymi nauczyciel przedstawia podczas czterech godzin lekcyjnych zatytułowanych: 1 – świadomy zawsze ubezpieczony; 2 – płacisz i masz, czyli co ci się należy, gdy płacisz składki; 3 – emerytura – Twoja przyszłość w Twoich rękach; 4 – e-ZUS, czyli firma pod ręką.

Uczniowie biorący udział w „Lekcjach z ZUS” mają możliwość startu w trzyetapowej Olimpiadzie Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych. Jej laureaci oprócz cennych nagród (laptopy, tablety, e-booki) uzyskują indeks na wybrane uczelnie, bądź dodatkowe punkty w procesie rekrutacyjnym na kierunkach związanych z tematyką Olimpiady.

Termin I etapu (szkolnego) odbędzie się 29 listopada br., jednak zgłoszenia przez szkołę udziału w programie edukacyjnym i w Olimpiadzie należy dokonać jak najwcześniej.

Wsparcie ze strony ZUS

ZUS zapewnia atrakcyjne materiały dydaktyczne, na które składają się m.in. gotowe scenariusze lekcji, prezentacje multimedialne na płycie CD, mapy myśli-ćwiczenia, zeszyty dla nauczyciela i uczniów. Zakład przeprowadza kompleksowe szkolenie nauczycieli do prowadzenia „Projektu z ZUS” i „Lekcji z ZUS”, zakończone wydaniem zaświadczenia (honorowane przy awansie zawodowym). Zapewnia także wsparcie merytoryczne na każdym etapie programu edukacyjnego.

Nauczyciele, którzy chcą wziąć udział w „Projekcie z ZUS”, bądź w „Lekcjach z ZUS” powinni jak najszybciej skontaktować się z Justyną Borowską, koordynatorem ds. edukacji i komunikacji społecznej, justyna.borowska@zus.pl, 22 530 20 21.

Szczegółowe informacje o projekcie (m.in. prezentacje multimedialne, filmy instruktażowe, zeszyty dla nauczycieli i uczniów) znaleźć można na stronie internetowej www.zus.pl/edukacja