Strona główna ŻYCIE MIASTA Niebezpieczne statystyki Mazowsza

Niebezpieczne statystyki Mazowsza

0

Prawdopodobieństwo śmierci w wypadku jest dla mieszkańców Mazowsza wyższe niż średnia krajowa – wynika z wyliczeń Urzędu Statystycznego w Warszawie. W dalszym ciągu poważnym zagrożeniem pozostają nietrzeźwi uczestnicy ruchu drogowego.

Zagrożenie mierzone liczbą zabitych na 100 tys. ludności w województwie mazowieckim pozostaje bardzo wysokie. Wartość tego wskaźnika w 2017 r. wyniosła 8,6 i była o 16% wyższa niż średnia wyliczona dla całego kraju.

W 2017 r. w województwie mazowieckim odnotowano 4 tys. wypadków drogowych (w tym w Warszawie 1,1 tys.), w których zginęło prawie pół tysiąca osób, a 4,8 tys. osób zostało rannych. W porównaniu z 2016 r. zmniejszyła się liczba: wypadków o 30 (o 1%), zabitych o 44 osoby (o 9%) i rannych o 124 osoby (o 3%). W Warszawie w wypadkach drogowych zginęło 48 osób, zaś 1223 zostały ranne. W stosunku do 2016 r. ofiar śmiertelnych w stolicy było mniej o 11%, natomiast liczba rannych zwiększyła się o 17%.

Zdecydowana większość wypadków drogowych powodowana jest przez kierujących pojazdami. W 2017 r. w województwie mazowieckim kierowcy byli sprawcami 88% wypadków drogowych (w Warszawie 92%). Głównymi przyczynami tych zdarzeń były: nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu oraz nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego.

Pomimo prowadzonych działań prewencyjnych i edukacyjnych społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, użytkownicy dróg nadal są narażeni na utratę zdrowia i życia z winy nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego. W 2017 r. spowodowali oni w województwie 304 wypadki drogowe (8% ogółu wypadków, spadek o 6% w stosunku do 2016 r.), w wyniku których śmierć poniosły 54 osoby (12% ogółu ofiar śmiertelnych w województwie), a 348 osób zostało rannych (7% ogółu rannych). W Warszawie doszło do 32 wypadków z udziałem osób nietrzeźwych. Zginęły w nich 2 osoby, a 39 zostało rannych