Strona główna KOMUNIKACJA Parkingowa rewolucja

Parkingowa rewolucja

0

Ratusz chce wprowadzić zmiany w organizacji ruchu, uporządkować miejsca postojowe, a nawet sprawdzić, czy warto wytyczyć strefę płatnego parkowania na Saskiej Kępie. W tym celu zlecono wykonanie specjalnego opracowania.

Władze miasta poinformowały, że mają takie plany w odpowiedzi na zapytanie radnego Warszawy Michała Czaykowskiego. Samorządowiec chciał wiedzieć, czy dotychczasowe granice Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, które obejmują głównie tereny po lewej stronie Wisły, mogą zostać jeszcze bardziej rozszerzone.

Okazuje się, władze stolicy nie wykluczają instalacji parkomatów na obszarze Saskiej Kępy. Jak tłumaczy w odpowiedzi Jacek Wojciechowicz, wiceprezydent Warszawy, w kwietniu tego roku zlecono wykonanie opracowania. Analiza ma objąć między innymi badania parkingowe na terenie Saskiej Kępy, inwentaryzację dostępnych miejsc postojowych i wprowadzenie zmian w organizacji ruchu.

Dlaczego urzędnicy zdecydowali się na wykonanie takiego opracowania? „Celem lepszego wykorzystania układu drogowego, uporządkowania sposobu parkowania i stworzenia możliwości wyznaczenia jak największej liczby miejsc postojowych oraz analizy na ich podstawie zasadności rozszerzenia SPPN na tym obszarze” – tłumaczy wiceprezydent Wojciechowicz.

Przekonuje, że wnioski w tej sprawie zgłaszali sami mieszkańcy Saskiej Kępy. Władze stolicy na razie nie przesądzają jednak, czy strefa płatnego parkowania w ogóle obejmie obszar tej części miasta.

SPPN obejmuje obecnie swoim zasięgiem głównie tereny w centrum miasta. Ostatni raz strefa była poszerzana dwa lata temu – w kwietniu 2013 r. Wówczas parkomaty stanęły między innymi na Muranowie, Mirowie, Ochocie na północ od ul. Wawelskiej, w okolicach ul. Parkowej, a także w rejonie ul. Okrzei na Pradze-Północ.

Strefa obowiązuje od poniedziałku do piątku w godz. 8‒18. W soboty, niedziele i dni świąteczne parkowanie jest bezpłatne. Za pierwszą godzinę postoju trzeba zapłacić 3 zł, za drugą 3,6 zł, a za trzecią 4,2 zł. Koszt każdej kolejnej to 3 zł. Mieszkańcom przysługuje abonament w wysokości 30 zł rocznie za parkowanie w okolicach domu.