Strona główna AKTUALNOŚCI Uniwersytet na Pradze-Południe

Uniwersytet na Pradze-Południe

0

Od 1 czerwca znajdująca się na Pradze-Południe Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej zmieniła się w Uniwersytet SWPS.

„Innowacyjność, odwaga w działaniu oraz dbanie o wysokie standardy kształcenia i badań naukowych – te wartości świadczą o jakości uczelni” – komentują władze uniwersytetu.

SWPS inwestuje w rozwój nauki i prowadzi projekty badawcze na najwyższym poziomie. Przygotowuje studentów do wyzwań współczesnego rynku pracy poprzez udostępnianie im nowoczesnego kształcenia, opartego na badaniach o międzynarodowych standardach
i wiedzy praktycznej.

Założycielom SWPS zależało na stworzeniu akademickiej uczelni, z której pracownicy i studenci byliby dumni i z którą by się w pełni utożsamiali. Kamieniem węgielnym SWPS przy jej tworzeniu było nastawienie na bardzo wysoką jakość dydaktyki i badań naukowych na poziomie światowym oraz pragnienie stworzenia bardzo dobrego zaplecza organizacyjnego – mówi prof. Andrzej Eliasz, rektor uczelni.

SWPS zdobyła kolejne uprawnienie doktorskie. Mając sześć uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora w pięciu dyscyplinach (psychologii, kulturoznawstwie, socjologii, prawie i literaturoznawstwie), SWPS uzyskała możliwość zmiany nazwy na uniwersytet przymiotnikowy określający profil uczelni. Oficjalna nazwa uczelni brzmi SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny, w skrócie Uniwersytet SWPS.

Uniwersytet oferuje programy studiów dostosowane do wymagań rynku pracy, takie jak psychologia, neurokognitywistyka, prawo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, psychokryminalistyka, komunikacja wizualna, grafika czy wzornictwo. Uczelnia współpracuje z ponad tysiącem firm i instytucji, które umożliwiają studentom realizację praktyk, staży oraz zdobycie zatrudnienia jeszcze przed końcem nauki.

Wielu badaczy z naszej uczelni zajmuje czołową pozycję w nauce międzynarodowej. Publikujemy nasze prace w najważniejszych pismach naukowych, a także w renomowanych podręcznikach z niemal wszystkich obszarów psychologii. Zdobywamy międzynarodowe granty. Nasi pracownicy są edytorami i recenzentami w najwyżej notowanych czasopismach naukowych. Organizujemy znaczące międzynarodowe konferencje i sympozja. Można zatem powiedzieć, że współtworzymy naukę światową, jesteśmy jej ważną częścią – wymienia prof. Tomasz Zaleśkiewicz, dziekan wydziału zamiejscowego we Wrocławiu.