Strona główna AKTUALNOŚCI W centrum handlowym o prawach konsumentów

W centrum handlowym o prawach konsumentów

0

Z nieodpłatnej porady prawnej w sprawach konsumenckich będzie można skorzystać w sobotę 25 marca w godz. 11-18 w Centrum Handlowym Atrium Promenada w ramach kampanii Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

Miejski Rzecznik Konsumentów zaprasza do odwiedzenia punktów konsultacyjnych zorganizowanych w warszawskich centrach handlowych. Punkty konsultacyjne są elementem kampanii informacyjnej pod hasłem „Masz Prawo”. Druga odsłona kampanii potrwa do końca kwietnia.

Corocznie z różnych form działań rzecznika korzystają dziesiątki tysięcy mieszkańców Warszawy. Najliczniej udzielane są porady i informacje. Rzecznik podejmuje także setki interwencji występując do przedsiębiorców, ponadto udziela konsumentom pomocy w dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej. Najwięcej zgłaszanych problemów dotyczy reklamacji towarów, świadczenia usług telekomunikacyjnych, wykonywania umów zawieranych z bankami. Ponad 55% interwencji i negocjacji kończy się pomyślnie dla konsumentów.

15 marca obchodzony jest Światowy Dzień Konsumenta. Jest to okazja do upowszechniania wiedzy zarówno o prawach przysługujących konsumentom jak i instytucjach i organizacjach chroniących prawa konsumentów. Rozwijający się intensywnie rynek stosuje coraz nowocześniejsze formy komunikacyjne i techniki marketingowe, które są trudne do rozpoznania przez konsumentów – słabszych uczestników rynku. Warunkiem świadomego uczestniczenia konsumentów w rynku jest zasób wiedzy i posiadanie niezbędnych informacji.

Konsumenci są wspomagani przez Miasto, w imieniu którego działa Miejski Rzecznik Konsumentów. Rzecznik bezpłatnie doradza, występuje do przedsiębiorców dążąc do polubownego zakończenia sporów, a także udziela konsumentom daleko idącej pomocy w dochodzeniu roszczeń przed sądem, także w postępowaniach grupowych.

W 2016 r. z porad rzecznika skorzystało blisko 25 000 mieszkańców Warszawy, w 1800 sprawach rzecznik podjęła działania interwencyjne, sporządzono blisko 600 opinii prawnych oraz 102 pozwy do sądu. Toczy się obecnie 30 spraw sądowych z udziałem rzecznika konsumentów, w tym 4 sprawy z powództwa grupowego, w których rzecznik jest reprezentantem grupy. Przed sądem rzecznik działa łącznie na rzecz ponad 2 200 konsumentów.