Strona główna ŻYCIE MIASTA Warszawski Panel Klimatyczny

Warszawski Panel Klimatyczny

0
fot. Pixabay.com

Do 18 tysięcy losowo wybranych mieszkańców stolicy dotrze zaproszenie do udziału w Warszawskim Panelu Klimatycznym. Czas na odpowiedź ze zgłoszeniem będą mieli do 20 października. 

Celem Warszawskiego Panelu Klimatycznego jest wypracowanie przez mieszkańców rekomendacji w sprawie zwiększania efektywności energetycznej stolicy oraz udziału odnawialnych źródeł energii w zasilaniu miasta. Dyskusja między warszawiakami zostanie poprzedzona wystąpieniami ekspertów oraz przedstawicieli ratusza, którzy powiedzą, jakie wyzwania stoją przed Warszawą, wyjaśnią ramy prawne, w których działa miasto oraz przedstawią swoje rekomendacje.

– Rozmowa o odnawialnych źródłach energii i wydajnej energetycznie infrastrukturze miasta jest konieczna w dobie zmian klimatycznych. Tak jak obiecywałem, razem z warszawiakami wypracujemy plan działań dla redukcji gazów cieplarnianych – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. – Trzeba działać już teraz, dlatego zachęcam do udziału w pierwszym Warszawskim Panelu Klimatycznym. Głos mieszkańców będzie dla mnie wiążący – dodaje prezydent stolicy.

Efektem pracy uczestników panelu będzie zestaw rekomendacji dla miasta i prezydenta stolicy. Te, które otrzymają ich największe poparcie, będą miały charakter wiążący. Wszystkie zostaną zebrane w raporcie i zaprezentowane w styczniu 2021 roku. Paneliści za udział w panelu otrzymają wynagrodzenie w wysokości 400 zł.

Z bazy warszawskich gospodarstw domowych miasto wylosowało 18 tysięcy adresów. Na jedną osobę, która wejdzie w skład panelu, przypada 200 zaproszeń. Spośród osób, które odpowiedzą na to zaproszenie, stolica wylosuje 90 panelistów, uwzględniając ich płeć, wiek, miejsce zamieszkania i wykształcenie. Będą to zarówno uczniowie od 15 roku życia, studenci, przedsiębiorcy, rodzice, jak i seniorzy. Wszystko po to, żeby skład panelu jak najbardziej przypominał strukturę demograficzną Warszawy. Drugie losowanie odbędzie się jeszcze w październiku i będzie transmitowane on-line na Facebooku na profilu Warszawa dla Klimatu.

Zainteresowani, którzy otrzymają zaproszenie, powinni przekazać odpowiedź zgodnie z instrukcją dołączoną do listu lub dostępnej na stronie Panelu.

Pozostali mieszkańcy Warszawy również będą mogli zabrać głos w temacie panelu, zgłosić swoje uwagi oraz propozycje, a także przyglądać się wybranym częściom spotkań. Dodatkowo, do udziału w panelu – w charakterze stron i obserwatorów – zaproszone są też organizacje, instytucje i grupy nieformalne, które chciałyby przedstawić swoje stanowisko i pomysły na poprawę efektywności energetycznej lub po prostu obserwować ten proces. Więcej informacji o tym jak można zaangażować się w panel, można znaleźć w zakładce „Włącz się” na stronie internetowej Panelu.

Warszawski Panel Klimatyczny rozpocznie się i zakończy w listopadzie. Zostanie zainicjowany spotkaniem inauguracyjnym 3 listopada. Kolejne spotkania – dwa edukacyjne oraz dwa do rozważenia i skonfrontowania pomysłów, odbędą się zdalnie. Osoby, dla których formuła on-line może stwarzać trudności, otrzymają wsparcie techniczne i lokalowe – z wykorzystaniem miejskiego systemu miejsc aktywności lokalnej i bibliotek.

Za organizację odpowiedzialna jest koalicja trzech warszawskich organizacji pozarządowych – Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Fundacji Pole Dialogu i Fundacji Civis Polonus.