Strona główna ŻYCIE MIASTA Bezpieczne i tanie pożyczki dla przedsiębiorców

Bezpieczne i tanie pożyczki dla przedsiębiorców

0

Przedsiębiorcy z Warszawy i ci, którzy planują nimi zostać, mogą skorzystać z tanich i bezpiecznych pożyczek udzielanych przez Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy sp. z o. o.

Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy sp. z o. o. to instytucja działająca non profit, która została powołana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Ma ona za zadanie wspierać rozwój przedsiębiorstw z terenu Mazowsza, dlatego pozyskuje środki unijne, rządowe i samorządowe, by następnie przeznaczyć je na udzielanie preferencyjnych pożyczek, na warunkach korzystniejszych niż proponują komercyjne instytucje finansowe. Obok bardzo atrakcyjnych warunków cenowych (m. in. brak opłat), fundusz oferuje również pomoc w wypełnianiu wniosku.

Produkty funduszu można wykorzystać na inwestycje realizowane w województwie mazowieckim, a środki pozyskane przez Wnioskodawców mogą być przeznaczone na rozpoczęcie działalności lub rozwój przedsiębiorstwa, np. na sprzęt, wyposażenie, budowę sklepu internetowego, wprowadzenie nowych produktów, innowacyjnych rozwiązań dla firmy.

Ponadto MRFP współpracuje aktualnie z BGK w ramach perspektywy na lata 2014-2020, w celu dystrybucji pożyczek unijnych w ramach przedsięwzięcia Jeremie 2.

Pożyczki ze środków pozyskanych w poprzedniej perspektywie

Kontynuując projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 udzielane są pożyczki w wysokości od 20 do 500 tys. zł. Mogą je otrzymać mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, które mają swoją siedzibę lub prowadzą działalność na terenie województwa mazowieckiego.

Pożyczki udzielane są na okres do 60 miesięcy z możliwością skorzystania z półrocznej karencji w spłacie rat kapitałowych.

Za udzielenie pożyczki nie są pobierane żadne opłaty, a oprocentowanie jest niskie, wyznaczane indywidualnie dla każdego wniosku pożyczkowego, zgodnie z wytycznymi UE.

Pożyczki udzielane ze środków własnych

Pożyczka samorządowa na zakup sprzętu medycznego -przeznaczona jest dla lekarzy, lekarzy dentystów i weterynarzy, prowadzących lub zamierzających podjąć działalność gospodarczą.

Fundusz oferuje pożyczki do 150 tys. zł, korzystne oprocentowanie i minimum formalności.
MRFP w ramach środków własnych oferuje finansowanie dla start-upów w wysokości do 120 tys. zł oraz dla firm planujących swój rozwój do 500 tys. zł.

Pożyczki w ramach programu Jeremie 2

W ramach przedsięwzięcia Jeremie 2 udzielane są pożyczki unijne na sfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie województwa mazowieckiego, prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych produktów lub usług oraz pozyskiwania i wdrażania innowacji, wpływające na rozwój przedsiębiorstw oraz zwiększające skalę ich działalności oraz zasięgu oferty w ramach nowych rynków zbytu, np. poprzez:

-wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
-rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym lub rozwiązaniach technologii informacyjno-komunikacyjnych,
-wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych,
-finansowanie kapitału obrotowego wyłącznie pod warunkiem, iż będzie powiązane z działalnością inwestycyjną i dalszą ekspansją przedsiębiorstwa.
Oferowane są pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które planują inwestycje na terenie województwa mazowieckiego, o następujących parametrach:
-kwota od 10 do 250 tys. zł,
-karencja w spłacie rat kapitałowych do 6 mc,
-oprocentowanie 1,85 % (z pomocą de minimis),
-5-letni okres spłaty,
-brak opłat

Bliższe informacje dostępne są w siedzibie Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego, ul. Hoża 86, tel. 22 890 13 10, www.pozyczkimazowieckie.pl.