Strona główna KOMUNIKACJA Konsultacje nt. SKM i metra

Konsultacje nt. SKM i metra

0

Pasażerowie będą mogli wyrazić swoje opinie na temat wyposażenia i aranżacji wnętrz pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej i metra.

22 sierpnia (środa) o godz. 11 na stacji kolejowej Warszawa Gdańska zostaną podstawione pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej (27WE Elf i 35WE Impuls). Następnie będzie można przejechać jednym z nich na stację Warszawa Stadion. Tam, po przejściu na stację metra Stadion Narodowy, w godzinach 13.15-14.30, będzie możliwość omówienia aranżacji i wyposażenia pociągu metra (Inspiro).

Do wzięcia udziału w spotkaniu Zarząd Transportu Miejskiego zaprasza wszystkich pasażerów warszawskiej komunikacji miejskiej, a w szczególności reprezentantów różnych organizacji zajmujących się pomocą i problemami osób o ograniczonej mobilności i percepcji. W bezpośredniej rozmowie z przedstawicielami ZTM, przewoźników oraz producentów taboru będzie można omówić swoje wątpliwości, uzyskać wyjaśnienia odnośnie zastosowanych rozwiązań oraz wnieść uwagi i sugestie w zakresie zagospodarowania przestrzeni pasażerskiej udostępnionego taboru.

Na podstawie wypełnionych przez uczestników spotkania ankiet, ZTM opracuje raport podsumowujący zgłoszone uwagi i propozycje, zawierający również zalecenia dotyczące przyszłych zakupów nowych pojazdów i modernizacji obecnie używanych. Wyniki przeglądu posłużą poprawie jakości funkcjonowania Warszawskiego Transportu Publicznego, a w szczególności komfortu podróży.

Bezpośredni dojazd do stacji Warszawa Gdańska zapewniają:

  • od strony ul. Z. Słomińskiego – linie tramwajowe 1 i 28 oraz linia autobusowa 500;
  • od strony ul. A. Mickiewicza – linie tramwajowe 6 i 15 oraz linie autobusowe 116, 157 i 518;
  • od strony ul. L. Rydygiera – linia autobusowa 221; linia metra M1.