Strona główna ŻYCIE MIASTA Jak zagłosować korespondencyjnie?

Jak zagłosować korespondencyjnie?

0

Osoby, które chcą głosować korespondencyjnie w wyborach prezydenckich, mogą zgłosić taki zamiar do 16 czerwca. Można to zrobić przez Internet lub bezpośrednio w urzędzie.

Zgłoszenie można przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Ważne są tylko dokumenty podpisane – podpisem użytkownika, posiadającego profil zaufany platformy ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamiar głosowania korespondencyjnego można też zgłosić osobiście – w dzielnicy, w której figuruje się w spisie wyborców. Trzeba zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Pakiet wyborczy zostanie dostarczony pod wskazany adres najpóźniej do 23 czerwca.

Wyborcy podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy zgłoszą zamiar po 16 czerwca, otrzymają pakiet wyborczy najpóźniej do 26 czerwca.

Co ważne: zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ponownego głosowania 12 lipca 2020 r. W przypadku ewentualnego przeprowadzenia ponownego głosowania pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu.

Urzędnicy nie wydadzą zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów osobom, które zgłosiły zamiar głosowania korespondencyjnego i wysłano już do nich pakiet wyborczy.

Pakiet wyborczy jest przesyłany za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wyborca może osobiście odebrać pakiet wyborczy w urzędzie, jeżeli zadeklarował to w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Wyborca niepełnosprawny może zażądać dostarczenia pakietu wyborczego do drzwi lokalu, którego adres został wskazany w zgłoszeniu.

Wyborcy podlegającemu obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, pakiet wyborczy zostanie doręczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub upoważnionego pracownika urzędu gminy.

Szczegółowe informacje na temat wyborów znajdują się na stronie:www.wybory.um.warszawa.pl.