Strona główna KOMUNIKACJA Konsultują trasę tramwajową na Gocław

Konsultują trasę tramwajową na Gocław

0

Konsultacje społeczne w sprawie budowy trasy tramwajowej na Gocław organizują Tramwaje Warszawskie i Zarząd Transportu Miejskiego . Jednym z ważnych elementów projektu będzie infrastruktura rowerowa.

Jak przebiegnie trasa?

Przeanalizowano pięć różnych wariantów przebiegu trasy tramwajowej na Gocław:

Wariant W1: pętla Gocław – ul. gen. Bora-Komorowskiego – po stronie wschodniej Os. Afrykańska i Os. Międzynarodowa – równolegle wzdłuż Kanału Wystawowego (po stronie wschodniej) do al. Waszyngtona;

Wariant W2: pętla Gocław – ul. gen. Bora-Komorowskiego – rezerwa pod al. Tysiąclecia (przy Os. Saska) – równolegle wzdłuż Kanału Wystawowego (po stronie wschodniej) do al. Waszyngtona;

Wariant W3: pętla Gocław – ul. gen. Bora-Komorowskiego – rezerwa pod al. Tysiąclecia (przy Os. Saska) – Trasa Łazienkowska – ul. Kinowa do al. Waszyngtona;

Wariant W4: pętla Gocław – ul. gen. Bora-Komorowskiego – ul. Egipska – ul. Saska do al. Waszyngtona;

Wariant W5: pętla Gocław – ul. Umińskiego – ul. Abrahama – ul. Meissnera – ul. gen. Fieldorfa – Wał Miedzeszyński – Wybrzeże Szczecińskie – ul. Sokola do stacji metra „Stadion Narodowy” wraz z połączeniem z istniejącą siecią w rejonie Teatru Powszechnego.

Warianty te zostały poddane analizom obejmującym kwestie prognozowanych potoków ruchu pasażerskiego, uwarunkowania techniczne, ekonomiczne i środowiskowe. Dodatkowo wariantowaniu poddano rozwiązanie przejścia trasy tramwajowej przez Trasę Łazienkowską (Warianty W1 i W2) – rozważano opcje przeprowadzenia torowiska pod Trasą Łazienkowską lub wiaduktem nad Trasą Łazienkowską oraz obniżenie Trasy Łazienkowskiej i przeprowadzenie torowiska w poziomie terenu.

Po co konsultacje?

Podczas konsultacji TW chcą przedstawić o porozmawiać na temat wariantów i rekomendacji, zmian w układzie linii komunikacyjnych oraz funkcji i sposobu zagospodarowania terenów przyległych do trasy tramwajowej, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu przyległego do Kanału Wystawowego.

Co reprywatyzacja ma do trasy na Gocław?

Z zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej odpowiedzi wiceprezydenta Witolda Pahla na jedną z interpelacji wynika, że obszar, na którym ma przebiegać tramwaj, może podlegać reprywatyzacji. Do części terenów wzdłuż historycznego Kanału Wystawowego zostały zgłoszone roszczenia dawnych właścicieli, a w kwestii tych terenów nadal toczą się postępowania administracyjne.

Problemy z konsultacjami?

Lokalni działacze, którzy biorą udział w akcji „Tramwaj przez Wisłę – nie przez działki”, zarzucają Tramwajom Warszawskim, że utrudniły przebieg konsultacji. „Na spotkaniu z radnymi dzielnicy w dniu 5 września 2016 Tramwaje Warszawskie zapowiedziały, że w październiku odbędą się dwutygodniowe konsultacje społeczne poprzedzone półtoratygodniową kampanią informacyjną. Harmonogram podano 16 października i dopiero wówczas udostępniono dokumenty z kluczowymi informacjami (do wyszukania wśród ponad 500 stron), co utrudnia przygotowanie się do konsultacji” – przypominają.

Z dotychczas wykonanymi analizami i wariantami można się zapoznać na stronie internetowej: www.tramwajnagoclaw.pl.