Strona główna AKTUALNOŚCI Na Pradze doszło do przejęcia budynków?

Na Pradze doszło do przejęcia budynków?

0

„Mając na uwadze informację, iż w radzie m.st. Warszawy powstaje komisja nadzwyczajna ds. zbadania procesu reprywatyzacji od 1990 r. w Warszawie, w imieniu i na rzecz mieszkańców reprywatyzacyjnych i już zreprywatyzowanych budynków na Pradze-Południe uprzejmie proszę o podjęcie stosownej inicjatywy o powołanie lub też umożliwienie prac zespołu/komisji, która dokona takiego badania na Pradze-Południe, gdzie – jak Pan wie mamy (na dzisiaj) ponad 10 tys. lokali komunalnych, w tym ponad 100 budynków zagrożonych reprywatyzacją, która w wielu przypadkach polega na przejęciu budynku wraz z lokatorami” zwrócił się do burmistrza Pragi-Południe radny Dariusz Lasocki. „Liczne przypadki niesprawiedliwej społecznie reprywatyzacji, które za pośrednictwem radnych Klubu Prawo i Sprawiedliwość (w Radzie Dzielnicy Praga-Południe) były nagłaśniane (m.in. Skaryszewska 11, Grochowska 230A, Stanisława Augusta 8, Jeziorko Gocławskie, Kobielska 60 i dziesiątki innych) są przykładami procesów krzywdzących mieszkańców Pragi-Południe, w tym w dużej mierze osób najsłabszych, starszych, o niskich dochodach i tym samym nieposiadających możliwości obrony” tłumaczy radny.