Strona główna AKTUALNOŚCI Ruszają zapisy na „Lato w mieście”

Ruszają zapisy na „Lato w mieście”

0
fot. Pixabay.com

Dziś (8 czerwca) ruszyły zapisy na Warszawską Akcję „Lato w Mieście”. W wakacje dzieci mieszkające w stolicy będą miały zapewnioną opiekę oraz zajęcia dostosowane do obecnie panującej sytuacji epidemicznej.

Podczas dziewięciu jednotygodniowych turnusów w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych (szkoły które prowadzą turnusy w ramach akcji „Lato w mieście”) na dzieci czeka w tym roku ponad 35 tysięcy wolnych miejsc. Ze względu na wytyczne sanitarne grupy będą liczyły tylko 12-14 uczestników.

– Ze względu na epidemię i obowiązujące ograniczenia będzie to edycja inna od pozostałych. Zapewnimy jednak maksimum bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom. To nasz absolutny priorytet. Przygotowania trwały przez cały czas, ale bardzo długo czekaliśmy na informacje czy będzie można zorganizować półkolonie i na szczegółowe wytyczne sanitarne – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Zapisy na „Lato w Mieście” 2020 rozpoczną się 8 czerwca i potrwają do 14 czerwca. Zapisywać się można pod adresemwww.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl.

Rodzice dzieci rejestrują się w systemie za pomocą numeru PESEL dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów wakacyjnych, należy wskazać preferowane szkoły (od najbardziej do najmniej preferowanej). Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy z dziewięciu jednotygodniowych turnusów, trwających od poniedziałku do piątku.

Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 16 czerwca o godzinie 13.

Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 16 czerwca od godz. 14 do 19 czerwca do godz. 16 należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami (do pobrania z systemu) w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje organizator wypoczynku.

Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej należy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów, które dostępne są m.in. na stronie Biura Edukacji.

Podobnie jak w minionych latach FPE będą działać przez pięć dni w tygodniu w godzinach od 7-8 do 16 lub 17, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym w Warszawie.

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Punktach Edukacyjnych. Opłata wynosi 10 zł dziennie za dwa posiłki (w tym jeden ciepły) oraz 10 zł dziennie za opiekę. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji OPS lub dyrektora szkoły, są zwolnieni z opłat za opiekę oraz wyżywienie również podczas wakacji.

Feryjne Placówki Edukacyjne będą organizowane m.in. zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku. Wprowadzone zostało ograniczenie do 12-14 uczniów w grupie.

Do placówek nie mogą przychodzić dzieci, jeśli w ich domu jest osoba chora lub przebywająca na kwarantannie. Dzieci nie zostaną przyjęte, jeśli mają podwyższoną temperaturę ciała (powyżej 37,5°C) lub pracownik zaobserwuje u nich katar, kaszel lub kichanie. Uczestników przyprowadzają i odprowadzają tylko osoby zdrowe. Przed rozpoczęciem każdego turnusu rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wypełnienia ankiety epidemiologicznej oraz wyrażenia zgody na pomiar temperatury ciała dziecka.

Program wypoczynku będzie realizowany na terenie placówki lub w jej najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi.