Strona główna AKTUALNOŚCI Więcej jawności w warszawie

Więcej jawności w warszawie

0

Na prośbę mieszkańców Pragi-Południe zwróciłem się do prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz o przedstawienie listy płac urzędu miasta za 2014 r.

Zależało mi na uzyskaniu informacji o faktycznie wypłaconych średnich wynagrodzeniach, z uwzględnieniem wszystkich stanowisk, a następnie weryfikacji obowiązującego regulaminu wynagradzania.

Warto pamiętać, że zgodnie z orzecznictwem sądowym informacje o średniej wysokości zarobków w instytucji publicznej stanowią informację publiczną i powinny być udostępnione przez urząd na każdy wniosek obywatela. Ważne, żeby każdy z nas mógł sprawować realną kontrolę społeczną. Niewątpliwie dostęp do informacji publicznej jest naszym prawem i powinniśmy z niego umiejętnie korzystać. W sprawie średnich wynagrodzeń Ratusz postąpił zgodnie z moim wnioskiem i nie utrudniał dostępu, tak jak to wcześniej wielokrotnie miało miejsce. To dobry sygnał.

Teraz każdy warszawiak może znaleźć w Internecie odpowiedź na moją interpelację i samodzielnie ocenić poziom wynagrodzeń warszawskiego Ratusza. Moim celem było rozpoczęcie dyskusji i skłonienie władz Warszawy do przeprowadzenia analiz dotyczących racjonalizacji wydatków publicznych. Kolejnym krokiem powinna być optymalizacja struktury organizacyjnej urzędu.

Istotne jest, że po raz pierwszy jako radni stolicy otrzymaliśmy szczegółowe dane o wynagrodzeniach w urzędzie miasta, co ułatwi w kolejnych latach porównanie i określenie tendencji zmian wynagrodzeń w administracji. Z pewnością uczyniliśmy kolejny krok na rzecz większej jawności w Warszawie. Na koniec warto powiedzieć, o jakiej kwocie wydawanej rocznie na wynagrodzenia rozmawiamy. 

W ubiegłym roku na ten cel zostało przekazanych ponad 629 mln zł dla 7902 osób zatrudnionych w miejskim Ratuszu. Średnie wynagrodzenie w 2014 r. wyniosło zatem 6,6 tys. zł brutto na jeden etat. Dla porównania odnotujmy, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2014 r. wyniosło niespełna 3,8 tys. zł, zaś w czerwcu 2015 r. przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w Warszawie 5,2 tys. zł brutto, czyli mniej od przeciętnego wynagrodzenia urzędników.

Jakie informacje są dla państwa interesujące? Jestem przekonany, że razem jesteśmy w stanie skutecznie działać na rzecz poprawy funkcjonowania naszego miasta Warszawy. Czekam zatem na kolejne propozycje.