Strona główna AKTUALNOŚCI Więcej patroli na ulicach

Więcej patroli na ulicach

0

Stołeczna policja dostanie z budżetu Warszawy 4,6 mln zł na służby ponadnormatywne. Dodatkowe patrole odwiedzają niebezpieczne rejony miasta.

W 2018 roku stołeczny ratusz na dofinansowanie Komendy Stołecznej Policji planuje przeznaczyć 7 mln zł z przeznaczeniem m.in. na służby ponadnormatywne – 4,6 mln zł, nagrody pieniężne – 200 tys. zł, na utrzymanie koni służbowych – 200 tys. zł. oraz na zakup urządzeń oraz dofinansowanie zakupu radiowozów – 2 mln zł.

– Od wielu lat przekazujemy Komendzie Stołecznej Policji fundusze, dzięki którym opłacani są policjanci pełniący nadprogramową służbę na ulicach miasta – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy – Są oni kierowani w miejsca wskazane przez mieszkańców, bo to oni wiedzą najlepiej czy w danym rejonie obecność policjanta jest niezbędna.

Stosowne porozumienie pomiędzy prezydentem Warszawy a komendantem stołecznym policji zawarto 28 lutego. Przekazane fundusze pozwolą na wystawienie 20 000 służb.

Miejsca, które policjanci będą patrolować wskazywane są przez mieszkańców, podczas spotkań w ramach ogólnomiejskiego programu „Bezpieczne osiedle”. Biorą w nich udział obok mieszkańców, funkcjonariusze policji, straży miejskiej oraz przedstawiciele m.st. Warszawy. Średnio w miesiącu wskazywanych jest około 100 miejsc, które obejmowane są szczególnym nadzorem przez funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji. W miarę poprawy stanu bezpieczeństwa w danym rejonie następuje zmiana lokalizacji pełnienia służby, także według sugestii mieszkańców.

W ubiegłym roku w ramach służby ponadnormatywnej zatrzymano 171 sprawców przestępstw i wykroczeń, wylegitymowano 54 573 osób, pouczono 24 202 osób, ukarano mandatami karnymi 18 640 sprawców wykroczeń. Niebagatelną rolę pełni już sama obecność policjantów w mundurach w miejscach zagrożonych.